Agnieszka Łuczak

Agnieszka Łuczak

Kim jest

Agnieszka Łuczak

Agnieszka jest kierownikiem naszej recepcji jak i przełożoną personelu średniego.

Koordynuje pracę w Medicus Clinic oraz dba o dobro naszych pacjentów.

Dentist Webflow Template - Webclip