Dr. n.med. Robert Balicki

Dr. n.med. Robert Balicki

Kim jest

Dr. n.med. Robert Balicki

Wieloletni nauczyciel akademicki, pracownik naukowy, adiunkt Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (1997-2014), specjalista chirurgii stomatologicznej, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy, orzecznik i biegły sądowy. Swą wiedzę i umiejętności zdobywał w kraju i zagranicą. Członek Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z powołania minister B. Kozłowskiej, Rzecznika Praw Pacjenta. Współautor podręcznika dla studentów i lekarzy „Chirurgia szczękowo-twarzowa“. Autor kilkudziesięciu prac naukowych w postaci artykułów, doniesień i wystąpień zjazdowych, jak również kursów podyplomowych oraz do specjalizacji. Uczestnik niezliczonych kursów, konferencji, sympozjów, warsztatów i zjazdów zawodowych oraz naukowych. Absolwent 1.edycji studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w zakresie medycyny estetycznej. Do niedawna kierownik zespołu lekarskiego kliniki stomatologicznej w Norwegii.

Pełne spektrum diagnostyczno-terapetyczne z zakresu posiadanych umiejętności i specjalizacji: ambulatoryjne zabiegi z zakresu chirurgii jamy ustnej oraz twarzy (chirurgia kości, zatoka szczękowych, gruczołów ślinowych,  wszelakich zębów wyrżniętych i zatrzymanych, skóry oraz błony śluzowej, w tym korekta blizn, wycinki do badania mikroskopowego, usuwanie znamion, rożnego pochodzenia torbieli i innych guzków), leczenie urazów oraz powikłań pozabiegowych i pourazowych, korekta tkanek, diagnostyka onkologiczna, orzecznictwo - zaświadczenia lekarskie, ocena i interpretacja badań radiologicznych oraz tomografii komputerowej.

Lekarz o dużej dozie empatii oraz humoru, rozładowujący stres pacjenta. Zwraca szczególną uwagę na informowanie pacjenta nt. planu leczenia, wszystkich za i przeciw różnych metod leczenia, jak również ich blaskach i cieniach. Cieszy się, kiedy zadaje się mu pytania nt. schorzeń i ich leczenia – nie oszczędza informacji. Jest człowiekiem, zwracającym uwagę na szacunek w relacjach międzyludzkich. Alergik na przedmiotowe traktowanie pacjenta oraz brak kultury. Uczulony na kłamstwo i powszechne w przestrzeni medialnej manipulacje w drodze przypisywania fałszywych medycznych tytułów zawodowych, a nawet naukowych. Uwielbia obcowanie z przyrodą, ceni jej piękno, jak również spokój ducha, nietuzinkową inteligencję i poczucie humoru.

Dentist Webflow Template - Webclip